Ber slaktaren?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Det flesta slaktare i vårt land ber inte på grund av arbete och orena kläder. Hur ska vi förhålla oss till deras slakt?

Svar: Det en muslim slaktar är – om Allâh vill – lovligt. Spekulera inte i den bemärkelsen att ni ifrågasätter folks bön och så vidare. En muslim är i princip reko och god.