Ber och fastar och är fortfarande rädda

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ  أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

”Och som, när de ger sina gåvor, ängslas vid tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre. Det är dessa som alltid är ivriga att göra gott och som här visar sig som de främsta.”1

De skänker allmosor och välgörenhet. Det rapporteras att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) läste versen som:

يأتون ما أتوا

Det vill säga gör goda handlingar.

وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

”… ängslas…”

De är rädda för att deras handlingar inte skall skydda dem mot Allâhs straff eller accepteras från dem.

أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

”… vid tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre.”

Ty de är övertygade om att de kommer att återvända till Allâh (´azza wa djall). al-Hasan sade:

”De dyrkar Allâh och kämpar hårt och är ändå rädda för att deras handlingar skall avvisas.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud!

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

”Och som, när de ger sina gåvor, ängslas vid tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre.”

Är det mannen som gör otukt, dricker sprit och stjäl?” Han sade: ”Nej, du dotter till den trovärdige. Det är han som fastar, ber och skänker välgörenhet och räds att det inte mottas från honom.”

123:60