Ber med cigaretter i fickan

Fråga: Vad är domen för att be med cigaretter i fickan?

Svar: Cigaretter är dels förbjudna preparat som skadar människan, dels vidrigheter som Allâh (´azza wa djall) har förbjudit. Samma sak kan sägas om alla andra berusningsmedel, ty de är väldigt skadliga. Kat, som missbrukas av jemeniter och andra, likaså. Allt omnämnt är mycket skadligt. Många lärda har konkretiserat ett förbud mot dem. Cigaretter är mycket vidriga och skadliga. Följaktligen är det förbjudet att missbruka dem, köpa dem, sälja dem eller handla med dem. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

”De frågar dig vad som är tillåtet för dem. Säg: ”All god, hälsosam föda är tillåten för er.”1

Han har emellertid inte tillåtit vidrigheter. Cigaretter är ingalunda goda och hälsosamma. Smaken är vidrig, lukten är vidrig, de består av många nackdelar och orsakar sjukdomar såsom cancer. De är alltså mycket skadliga och vidriga. Det är som sagt förbjudet att handla med dem.

Vad bönen beträffar, så är den giltig ehuru de skulle ligga i den bedjandes ficka. Cigaretter innehåller växter och är inte orena. Dock är de som angivet förbjudna och syndiga. Bönen är däremot giltig oavsett hur cigaretterna hamnade i fickan. Han måste dock förstöra dem, undvika dem och ångra sig inför Allâh för sitt tidigare missbruk.

15:4