Ber Maghrib med imamen som ber ´Ishâ’

Fråga: En man skall slå ihop Maghrib och ´Ishâ’. När han går in i moskén för att be Maghrib inser han att imamen ber ´Ishâ’. Hur skall han be med imamen i det här fallet? Har ni ett känt utslag om det?

Svar: Den mest korrekta åsikten i frågan är att han sluter sig till bönen för att be Maghrib. När imamen går upp till fjärde Rak´ah sitter han kvar, utför Tashahhud och avslutar bönen.

Fråga: Det utslaget är du känd för. Men motsäger inte det profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Imamen har endast utsetts för att följas. Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´ och gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd.”?

Svar: Det jag säger motsäger inte hadîthen. Den här personen följer ju imamen. Men när han vill utföra Tashahhud avser han att skilja sig från honom. Han har ju ett föreskrivet skäl för det eftersom Maghrib består inte av mer än tre Raka´ât. En person som skiljer sig från imamen på grund av ett föreskrivet skäl anses varken vara trotsig eller syndig.