Ber inte hos någon utav fruktan för ögontjäneri

Fråga: Jag är så rädd för ögontjäneri att jag inte ber hos någon.

Svar: Det är inte tillåtet att lämna handlingar utav rädsla för ögontjäneri. Det är från Satan. Handla och ägna handlingen uppriktigt åt Allâh (´azza wa djall). Lämna inte handlingarna utav rädsla för ögontjäneri. Det är just det Satan vill. Han vill hindra dig från bönen och intalar dig att du ber för att synas. Han intalar dig att inte be under natten för att du inte skall synas. Be Allâh skydda dig mot ögontjäneri och avguderi och fortsätt göra goda handlingar.