Ber hemma utav fruktan för sitt liv, sin egendom och sin heder

Fråga: En person låter bli att be med samlingen för att han är rädd om sin egendom. Säger man att han är en avgudadyrkare nu?

Svar: Den som fruktar för sitt liv, för sin heder eller för sin egendom behöver inte be med samlingen. Han får be där han befinner sig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hör böneutropet och låter bli att besvara det har ingen bön om han inte har något skäl.” Det sades: ”Vad är skäl?” Han sade: ”Rädsla eller sjukdom.”

Rädsla är alltså ett skäl till att inte behöva be med samlingen. Religionen är enkel. Han är ingen avgudadyrkare. Det är inte tillåtet att prata så. Han är ursäktad. Han är inte ens avgudadyrkare om han skulle be hemma eller i sin affär utan något skäl. Hans bön är fortfarande giltig ändock han syndar för att inte ha bett med samlingen. Saker och ting måste uppskattas med Sharî´ahs mått. Det är inte tillåtet att bruka ett överdrivet språk.