Ber hemma och inte i moskén

Fråga: Är det giltigt att be hemma utan ursäkt?

Svar: Det är giltigt enligt den korrekta åsikten. Dock förtjänar dess utövare att straffas om han ber hemma utan ursäkt. Det är alltså inte tillåtet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att det bes i moskéerna och sade:

”Den som hör böneutropet och låter bli att komma har ingen bön så länge han inte har ett skäl.”1

En blind man kom till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag har ingen ledare som leder mig till moskén. Får jag be hemma?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät honom göra det. Sedan sade han: ”Hör du böneutropet?” Han svarade: ”Ja.” Han sade: ”Besvara det då.”2 I en annan formulering sade han: ”Jag hittar inget tillstånd för dig.”3

Tillika slog det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att bränna ned husen som beboddes av människor som inte bad i samling i moskén4. Detsamma slog honom i förhållande till den som inte ber fredagsbönen.

Allt det bevisar att det är obligatoriskt att be i samling i moskéerna. Det är obligatoriskt för alla. Majoriteten anser dock att den som ber hemma har syndat men att bönen i sig är giltig och att han inte behöver ta om den. Det finns även lärda som säger att han visst måste ta om bönen då det är ett villkor att be i samling. Sammanfattningsvis säger majoriteten att bönen är giltig men syndig. Därav är det obligatoriskt att be med människorna i moskén.

Det räcker inte heller att be hemma i samling. Dess utövare har ingen rätt till det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde till och med den blinde som saknar ledare att komma till moskén och be. Vad skall man då säga om den seende och kapable?

Därtill slog det honom att bränna ned husen som beboddes av människor som inte bad i moskén. Han sade inte att de inte ber samlingsbönen i sina hem. Han sade:

”De ber inte med muslimerna i moskéerna.”

Det är därför moskéerna har byggts. Denna väldiga och uppenbara islamiska ritual utövas i dem. Således är det inte tillåtet för människorna att låta bli att be i dem. Skillnaden mellan ett otroget land och ett islamiskt land är tillsynes ritualerna, moskéerna och bönen i dem. Byggda moskéer handlar inte om sammansatta stenar, cement och järn som förskönas och målas eller något annat. Det handlar om att de skall fyllas med dyrkan som bönen, läsning, lektioner, I´tikâf, Dhikr och Qur’ân-läsning.

1Abû Dâwûd (551) och Ibn Mâdjah (793).

2Muslim (653).

3Abû Dâwûd (552) och Ibn Mâdjah (792).

4al-Bukhârî (644) och Muslim (651).