Ber hemma med familjen

Fråga: Anses vår bön hemma med syskon och släktingar vara samlingsbön?

Svar: Nej. Du har moské. Be i moskén med muslimerna. Avskärma er inte från muslimerna med argumentet att ni redan utgör en samling:

Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.” De sade: ”Vad är en ursäkt, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Rädsla eller sjukdom.”