Ber frun gå hem till föräldrarna

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 239

1144 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som säger till sin fru:

”Inled din vänteperiod.”

Han svarade:

”Om han avser skilsmässa, så är det en skilsmässa. Om han säger att han inte avser skilsmässa, vet jag inte. Jag fruktar.”

1145 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som säger till sin fru att gå ut eller gå hem till sin familj i syftning på att förbättra henne. Han svarade:

”Om han inte avser skilsmässa, är det ingen skilsmässa.”