Ber frivillig bön med samling som ber Maghrib

Fråga: En person har redan bett Maghrib. Sedan går han in i en moské och ser att folk ber Maghrib varpå han väljer att be med dem, en frivillig bön vill säga. Skall han be lika många Raka´ât som de eller lägga till en Rak´ah?

al-Albânî: Vad är det han vill be?

Frågeställare: En frivillig bön.

Svar: Han skall rätta sig efter dem. Han skall inte skilja sig från dem.

Fråga: Han skall alltså be ett udda antal Raka´ât?

Svar: Ja.