Ber frivillig ´Asr i samling

Fråga: En person kom in i moskén efter ´Asr. Är det tillåtet för en annan som redan har bett ´Asr att be med den förstnämnde sett till att tiden är förbjuden?

Svar: Om en person kommer in i moskén efter ´Asr och en annan ställer sig upp för att be med honom så att de ber i samling, så är handlingen harmlös. Den övervägande åsikten är att skäliga böner är inte förbjudna under den här tiden, varken efter ´Asr eller Fadjr. Förbudet gäller oinskränkt frivillig bön. Det är den bönen som inte får bes under de förbjudna tiderna.