Ber framför imam

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/375)

538 – Jag frågade min fader om vissa människor som ber framför imamen. Han svarade:

Den som ber framför imamen ska ta om sin bön.”

Jag sade till min fader att Hammâm återberättade Anas bin Sîrîn som berättade att när de bad med Anas bin Mâlik på en båt, bad vissa framför honom, något han inte betraktade som harmfullt. Han sade:

Andra än Hammâm säger annat. Plus att jag har blivit underrättad att Hammâm tog tillbaka det. Både Shu´bah och ath-Thawrî via Ayyûb återberättade detta från Anas bin Sîrîn utan att nämna det Hammâm sade.”

Han sade också:

Jag anser att den som ber på ett sådant sätt ska ta om sin bön, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Imamen har endast utsetts för att följas. När han gör Takbîr, gör ni också Takbîr. När han går ned i Rukû´, går ni också ned i Rukû´.”1

Hur ska han göra Sudjûd med imamen bakom sig? Det utgör ingenting. Han ska ta om bönen.”

1Ahmad (3/162), al-Bukhârî (378) och Muslim (411).