Ber Fadjr innan avgång till jobb

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/23)

Fråga: Vad är domen för personen som ber Fadjr först efter soluppgång i samband med hans avgång till jobbet? Varje gång han får reda på att hans handling är förbjuden, är hans motargument:

”Pennan är upplyft från tre personer; den sovande tills han vaknar, den galne tills han återfår sitt sinne och barnet tills det blir könsmoget.”1

Svar: Vad säger han om hans jobb börjar en halvtimme efter gryningen? Kommer han att gå upp eller svara med samma motargument? Han kommer att gå upp. Om du kan gå upp för en jordisk handling, kan du väl gå upp för en efterlivets handling också? Plus att hadîthen handlar om personen som försover sig och saknar någon som kan väcka honom. Den person som kan vakna på ett eller annat vis är inte ursäktad. Denne individ är ålagd att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och göra sitt yttersta för att vakna och be Fadjr med muslimerna.

1Abû Dâwûd (4405) och Ahmad (1362). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2/5).