Ber Fadjr först när han går upp till jobbet

Fråga: Vad är domen för den som ber Fadjr först när han vaknar till jobbet, vilket i princip sker cirka 07:30?

Svar: Det finns lärda som anser att den som avsiktligt låter bli att be en enda bön så att dess tid går ut hädar en större hädelse så att han utesluts ur religionen. Att skjuta upp på en bön så att dess tid går ut utan ett föreskrivet skäl och sedan be den är värdelöst och ogiltigt.

Andra lärda menar att den otron tillämpas på den som låter bli att be helt och hållet; han ber varken Fadjr eller någon annan bön. Den åsikten verkar stämma bättre överens med bevisen. I så fall hädar inte personen enligt åsikten som jag anser vara mer korrekt. Hans tillstånd är dock fruktansvärt kritiskt. Men om han anser det vara lovligt att skjuta upp på Fadjr så att dess tid går ut så har han ju förnekat dess plikt varpå han också hädar.