Ber en from be mot en tyrann

Fråga: Jag bad en from man be för mig och bet mot en som har förtryckt mig. Jag nämnde hans namn…

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Det är fientlighet. Det är emellertid harmlöst att han ber för dig.