Ber Dhuhrs frivilliga böner efter ´Asr

Fråga: På grund av regn har Dhuhr och ´Asr slagits ihop på Dhuhrs tid. Är det därefter tillåtet att be Dhuhrs frivilliga böner efter ´Asr vars tid inte har gått in än?

Svar: Ja. Om han slår ihop Dhuhr och ´Asr på antingen Dhuhrs tid eller också ´Asrs tid och är inte resande, så får han be Dhuhrs frivilliga böner efter ´Asr. Ty de är skäliga. Skäliga böner får bes under förbjudna tider.