Ber bredvid imamen trots plats i raden

Fråga: Är det problematiskt att be till höger om imamen om det finns plats i raderna?

Svar: Det är inga problem. Det är inga problem att be till höger om imamen ehuru det finns plats i raderna.