Ber bara för döda Ahl-us-Sunnah?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: När vissa studenter ber begravningsbön, förbehåller de sin bön såtillvida att den tillägnas den döde endast om han tillhörde Ahl-us-Sunnah. Är det föreskrivet?

Svar: Nej, det är inte föreskrivet. Han ska ha en bra tanke om muslimerna. Han ska be för den döde utan förbehållning. Det är innovation.