Beprövade behandlingsmetoder mot djinner

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (890)

Fråga: Om det är bekräftat att vissa påtagliga preparat, däribland vissa dofter, verkligen biter på djinner, är det då tillåtet att nyttja dem?

Svar: Nej. Djinner tillhör det dolda. Vi kan inte säga vad som besvärar djinner och vad som glädjer djinner. Sådant vet inte vi. Det enda vi vet är att en djävul talar och skriker.