Benämning av den dödes fina sidor

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Vad är domen för att nämna den dödes fina sidor för att de ska tas efter? Är det tillåtet?

Svar: Det är harmlöst. Om syftet inte är jämmer och förtvivlan, är handlingen harmlös.