Belöningen i telelinken

Fråga: Vi lyssnar på ditt tal medan vi sitter i Buraydah. Belönas vi för det? Omfattas vi av hadîthen:

”Det finns inte ett folk som samlas i ett av Allâhs hus…”1?

Svar: Ja, jag hoppas det. Er samling runt mikrofonen är som de andras samling runt högtalaren. Ni lyssnar i telefonen liksom de andra lyssnar från mikrofonen. Jag hoppas att ni – om Allâh vill – belönas.

1Muslim (2699).