Belöningen i att fasta ´Âshûrâ’-dagen

Publicerad: 2008-01-01
Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî
Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (2/115-116)

 

1 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om att fasta ´Âshûrâ’’-dagen. Han sade:

””Det stryker bort [synderna från] det gånga året.””

Rapporterad av Muslim och andra.

2 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade ´Âshûrâ’’-dagen och befallde att den skulle fastas.

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

3 – Han (radhiya Allâhu ´anh) berättade också:

””Jag känner inte till att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade någon dag för att uppnå dess förträfflighet framför alla andra dagar, som den här dagen.””

Rapporterad av Muslim.

4 – Han (radhiya Allâhu ´anh) berättade också:

””Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade inte sträva efter någon [särskild] dags förträfflighet efter Ramadhân förutom ´Âshûrâ’’-dagen.””

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” med en god berättarkedja.

5 – Han (radhiya Allâhu ´anh) berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Det finns ingen dag som är bättre att fasta än en annan förutom månaden Ramadhân och ´Âshûrâ’’-dagen.””

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och al-Bayhaqî. at-Tabarânîs män är pålitliga.

6 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Den som fastar ´Arafah-dagen, får sina synder förlåtna för såväl som det gångna året som det kommande. Den som fastar ´Âshûrâ’’-dagen, förlåts för ett års synder.””

Rapporterad av at-Tabarânî med en god berättarkedja.

7 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Den som försörjer sitt hushåll och sin familj på ´Âshûrâ’’-dagen, kommer Allâh att försörja resten av året.””

Rapporterad av al-Bayhaqî och andra via flera vägar och följeslagare. al-Bayhaqî sade:

””Även om dessa berättarkedjor är svaga, blir de starka när de slås ihop – och Allâh vet bättre.””