Belöning i hemmets bönerum?

Fråga: I dag finns det människor som gör ett rum till en moské eller böneplats i sitt hem. Medför det samma belöning1?

Svar: Nej, det gör det inte. Moskén i hadîthen syftar på den allmänna moskén som alla människor samlas i.

1Det vill säga den som nämns i hadîthen:

”Den som bygger en moské för Allâhs sak kommer att få liknande av Allâh i paradiset.” (al-Bukhârî (450))