Belöning för Qur’ân-läsning utan förståelse

Fråga: Belönas man för Qur’ân-läsningen om man inte förstår den?

Svar: Han belönas för läsningen. Om han vill veta vad den betyder får han läsa Qur’ân-tolkningarna. De är utspridda och tillgängliga.