Belönas barnet för sin bön?

Fråga: Belönas barnet för sin bön om det inte är könsmoget?

Svar: Om barnet besitter urskiljningsförmåga och utför tvagningens plikter och ber korrekt, belönas det för sin bön.