Bekväm resa under fastan

Fråga: Vad är domen för att fasta och resa bekvämt sett till dagens moderna transportmedel?

Svar: Resenären får både fasta och låta bli. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

”Men den som är sjuk eller på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar.”1

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Efter sexton dagar i Ramadhân gick vi ut i strid med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa av oss fastade till skillnad från andra. Den fastande kritiserade inte den icke-fastande och den icke-fastande kritiserade inte den fastande.”2

Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi reste tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Ramadhân i en så fruktansvärd hetta att vi fick lägga våra händer ovanpå våra huvuden. De enda som fastade av oss var Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ´Abdullâh bin Rawâhah.”

I princip är det upp till resenären att fasta eller låta bli. Dock är det bättre att fasta om det inte är besvärligt. Det beror på tre anledningar:

1 – Den fastande rättar sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

2 – Det är lättare att fasta med människorna än på egen hand.

3 – Renare för samvetet.

Han skall emellertid inte fasta om han besväras av fastan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en grupp människor runt en skuggad man och sade: ”Vad är detta?” De sade: ”Han fastar.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”3

Hadîthen implementeras på personen som besväras av att fasta och resa. Sett till att dagens resor är vanligtvis enkla är det bättre att fasta.

12:185

2al-Bukhârî (1947) och Muslim (1116).

3al-Bukhârî (1946) och Muslim (1115).