Bekräftade Salaf Allâhs två ögon?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (892)

Fråga: Bekräftade Salaf Allâhs två ögon?

Svar: Som vi vet bekräftade de sådant som nämns i Qur’ânen och Sunnah – och de bekräftar Allâhs (´azza wa djall) två ögon. Bevisen är allmänna, däribland:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

Och det rörde sig fram under Våra ögon.”1

Vi säger inte mer än vad som har konkretiserats, framför allt inte med tanke på att en teori i det arabiska språket är att två är det lägsta antalet för plural. Därför finns ingen paradox mellan det som nämns i Sunnah och det som indikeras i Qur’ânen.

154:14