Bekämpar Ahl-us-Sunnah och fredar Ahl-ul-Bid´a

al-Bahraynî sade:

”Shaykh Ibn Taymiyyah sade:

”Salaf och imamerna fördömde dem å det hårdaste, gjorde Tabdî´ på dem och uttalade sig grovt om dem. Mig veterligen gjorde de inte Takfîr på dem.”1

Fastän imamer fanns bland Murdji’ah klargjorde Ibn Taymiyyah att Salaf fördömde och var hårda mot dem. Vad skall då sägas om Rabî´? Alltså är det obligatoriskt att fördöma honom och varna för honom till dess att han ångrar sig.”2

Shaykh-ul-Islâm sade så. De var än hårdare mot extrema Murdji’ah, Khawâridj och Râfidhah. Salaf hade förvisso rätt. Vi avsvär oss alla dessa innovationer och varnar för dem.

För det första har vi inte dogmen som Salaf fördömde så hårt. För det andra har ni inte Salafs hårdhet mot Ahl-ul-Bid´a. Ni anammar Ahl-ul-Bid´as metodik när ni bekrigar oskyldiga Salaf. Ni anammar rakt av Khawâridjs och Mu´tazilahs metodik när ni lögnaktigt och falskt anklagar Ahl-us-Sunnah för Irdjâ’. Skillnaden mellan er och de tidigare Khawâridj är att de inte hittade på dessa rykten och lögner om Ahl-us-Sunnah som ni gör. Det är syndigt och falskt att ni får folk att tro att ni följer Salafs metodik när ni bekämpar Murdji’ah, då ni i själva verket fredar såväl Murdji’ah som Râfidhah och Khawâridj.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (7/507).

2al-Burkân, sid. 38