Behövs ingen särskild avsikt

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (3/279)

Enligt den korrekta åsikten kräver varvning runt Huset ingen egen avsikt. Den avsikten täcks redan av avsikten för vallfärden. Detsamma gäller vallfärdens resterande ritualer såsom vistelsen i ´Arafah, övernattningen i Muzdalifah, gången mellan Safâ och Marwah och steningen; ingetdera kräver avsikt. Ty avsikten för vallfärden täcker alla dess ritualer. Den åsikten delar de flesta lärde. Dess bevis är tydligt eftersom en avsikt inför en dyrkan täcker alla dess situationer. Såsom ingen Rukû´ eller Sudjûd behöver egna avsikter eftersom avsikten för bönen täcker allt, behöver inte heller vallfärdens handlingar egna avsikter eftersom avsikten för vallfärden täcker allt. Ett annat bevis som dessa lärde brukar är att den som råkar vistas i ´Arafah har enligt samstämmighet gjort en godkänd handling, sade an-Nawawî.