Behövs ingen logik och skolastik

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 37-39

Fråga: Vad är domen för att en nybörjare läser och studerar logik som inte är blandad med osunda dogmer, liksom böckerna ”Sullam al-Akhdharî” och ”Âdâb-ul-Bahth wal-Munâdharah”?

Svar: Den kloke behöver inte logik och den dumme gagnas inte av logik. Vad har en nybörjare med logik att göra? Ibn-us-Salâh och an-Nawawî förbjöd logik. Andra påbjöd Salafs dogm och förbjöd skolastik. Logik är värre än skolastik. Varför ska du läsa logik? För att veta vad som är rätt och fel? Gör du inte det med hjälp av Qur’ânen? Således varnade Salaf för skolastik och filosofi, däribland logik. Imâm ash-Shâfi´î sade:

Jag anser att skolastiker skall pryglas med palmblad och sandaler. De skall föras bland människorna och det skall ropas ut: ”Så här avlönas den som lämnar Qur’ânen och Sunnah för skolastik.”1

Ibn-ul-Mubârak sade:

”Den som ger sig in i skolastik blir till en kättare.”2

Logik är som sagt värre än skolastik. Det var förmodligen därför – och Allâh vet bättre – som skolastikerna Mu´tazilah förbjöd logik. Med tiden har principforskare infört logik i islamiska vetenskaper och principer. Vi behöver varken skolastik, logik eller filosofi. Logik är en dålig kunskap; den kloke behöver inte logik och den dumme gagnas inte av logik. Principerna och reglerna i Qur’ânen och Sunnah är otaliga gånger bättre än logik. Dessa ideologier som de skryter över överträffas av Qur’ânen och Sunnah.

1Hilyat-ul-Awliyâ’ (9/116) och Manâqib-ush-Shâfi´î (1/462) av al-Bayhaqî.

2ash-Sharh wal-Ibânah, sid. 28, av Ibn Battah.