Behövs ingen avsikt för att avlägsna en orenhet

Fråga: Måste jag avse att tvätta bort orenheterna från könet och analöppningen för att kunna två mig?

Svar: Det behövs ingen avsikt för att ta bort en orenhet. Ty orenheten är en av faktorerna som inte skall finnas. När en orenhet försvinner av sig själv eller av något annat, så är det tillräckligt. Om det exempelvis kommer en flod över en orenhet på marken, blir marken ren ehuru du varken har tvättat bort den eller avsett det. Floden renade den. När orenheten försvann blev marken ren. De lärda säger att solstrålarna renar om det orena och dess stank försvinner. Även vinden kan rena.