Behövs inga bilder till inlärning

Fråga: Vad är domen för att lära barnen bokstäverna med hjälp av bilder på levande varelser för att underlätta inlärningen?

Svar: Utan att titta på bilder har muslimerna lärt sig kunskaper som du inte inte ens besitter en tiondel av. Undvik dem och håll dig borta från dem.