Behövs inga astrologer och kronologer

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/191-192)

Kopterna fördjupade sig i matematik, kraft och annat tidsfördriv. Astrologer fördjupade sig i himlakroppars banor, sol- och månförmörkelser och konjunktioner. Ingetdera har religionen föreskrivit. Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde månader och vetskap om deras infall, klargjorde han att det inte går till på det vis som astrologer och kronologer gör och att vi inte bryr oss om sådant i vår religion och att vi aldrig någonsin räknar en månad på det sättet. Sedan förklarade han att en månad fastställs endast vis beskådning såtillvida att den är antingen tjugonio dagar eller också trettio dagar. Vi behöver alltså inget tillgjort sätt för att fastställa en beskådning.