Behovet av en skicklig lärare

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

”Det sägs att den som ger sig in i kunskapen ensam går ut ur den ensam1. Det vill säga, att den som studerar utan lärare anskaffar sig ingen kunskap. Kunskap är ett yrke och varje yrke behöver en yrkesman. Alltså kräver studier en skicklig lärare.”

Det är också korrekt. Det sägs även att den som leds av en bok kommer att ha fler fel än rätt. Det stämmer också i princip. Men ytterst sällan finns det faktiskt individer som förvaltar sin möda mycket seriöst och korrekt, framför allt om de inte kan studera under någon. De litar till Allâh (´azza wa djall) till fullo, studerar dag och natt och anskaffar sig kunskap utan lärare.

1Se ”al-Djawâhir wad-Durar” (1/58) av as-Sakhâwî.