Behovet av en rättfärdig och kunnig kvinna

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=17

 

I dag finns det som störst behov av rättfärdiga och kunniga kvinnor som Allâh gagnar islam och muslimerna med. Människorna och det islamiska samhället påverkas av kvinnan. Islams fiender har lockat kvinnan med termer som ”frihet” och ”utveckling” och avklädnad och uppmärksamhet. De har lockat henne med att förstöra sig själv och öppna värdelösa vägar för henne. Islam vill att hon omges av kyskhet, hedras och är husets mästarinna. Vissa kvinnor är mästarinnor i sina hem. Hennes make kommer med det som Allâh har underlättar för honom och lägger det framför henne. Likaså ser hennes barn henne som kvinnan i hemmet. Detsamma gäller de andra kvinnorna. Därav sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Välj därför kvinnan med religionen.”

När du tittar på en sådan kvinna, glädjer hon dig. Hon bevarar din heder när du är borta från henne. Det är viktigt att hon förstår sig på Allâhs religion. Hon skall börja med trosläran och det arabiska språket så att hon kan tala väl.