Behovet av att kalla sig för ”Salafî”

Fråga: Varför nöjer sig inte Salafiyyûn med att kalla sig för ”muslimer” eller ens ”Ahl-us-Sunnah” bara för att även Ashâ´irah kallar sig för det?

Svar: I dag är det nödvändigt att kalla sig för ”Salafî”. På följeslagarnas tid kände man bara till orden ”tro” och ”otro”. När det då dök upp sekter som Khawâridj, Mu´tazilah och Djahmiyyah, var man tvungen att skilja mellan sanningen och lögnen. Under den här tiden kallades de som följde Salaf för ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah”. Sedan kom det folk från Ahl-us-Sunnah som lämnade den sanna metodiken. Härmed var man tvungen att åter igen anta ett nytt namn, ty både Ashâ´irah och Mâturîdiyyah ansågs vara Ahl-us-Sunnah. Hur skulle man då veta vem som har rätt och vem som har fel? Då sade de:

”Den här personen är Salafî och den här är inte det.”