Behöver inte be fredagsbön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/418)

592 – Jag läste för min fader:

Vad är domen för att en resenär leder hemmastadda i fredagsbön?”

Han svarade:

Lämna den frågan. Resenären behöver inte be fredagsbön.”