Behöver bara ta igen missade dagar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/378)

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på kompensation av missade dagar från Ramadhân till dess att nästa Ramadhân infaller?

Svar: Enligt de lärdes kända åsikt är handlingen otillåten. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Jag brukade ha dagar att ta igen från Ramadhân. På grund av att jag var upptagen med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), klarade jag inte av att ta igen dem förrän i Sha´bân.”1

Det bevisar att tillståndet gäller fram till nästa Ramadhân. Den som oskäligt inte kompenserar de dagarna innan nästa Ramadhân är syndig och måste därför ta igen dem omedelbart efter nästa Ramadhân.

De lärde har delade åsikter om denne också behöver mata fattiga för sin försening. Enligt den korrekta åsikten behövs ingen matning, ty Allâh (´azza wa djall) sade:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

”Men den av er som är sjuk eller på resa skall ta igen motsvarande antal dagar.”2

Det enda Allâh ålade var kompensation av missade dagar.

1al-Bukhârî (1950) och Muslim (1146).

22:184