Behövande muslim vill ärva sin otrogne fader

Fråga: En fransman säger att hans fader är kristen och att han inte opponerar sig islam. Får han ärva honom om han är en behövande muslim?

Svar: Nej. Det finns inget arv mellan muslimen och hedningen. Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den otrogne ärver inte muslimen, och muslimen ärver inte den otrogne.”

Det är inte tillåtet. Allâh kommer att berika dig.