Behandling mot förkylning

Det hör till Allâhs (´azza wa djall) vishet att förkylningen saknar medicin. Om du försöker behandla din förkylning blir den bara värre.

Vissa säger att förkylningen kan behandlas med en mask som täcker den förkyldes mun och näsa. Det stämmer. Det mildrar eftersom ingen luft når munnen och näsan som är de två luftintagen.