Behandling hos den judekristne läkaren

Om juden eller den kristne är erfarna läkare och pålitliga bland människorna, är det tillåtet att behandlas av dem på samma sätt som det är tillåtet att förvara sina egendomar hos dem och handla med dem. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hyrde en hednisk vägvisare som kände väl till vägen från Makkah till al-Madînah.

Men om det finns en muslimsk läkare så är det bättre att behandlas av honom. Annars är det okej att behandlas av de andra. Likaså är det bra om han talar fint med de otrogna läkarna.