Behandla febern med kallt vatten

Det har rapporterats i al-Bukhârîs och Muslims “as-Sahîh” från Nâfi´, från Ibn ´Umar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Febern hör till helvetets vidd. Kyl därför ner den med vatten.”1

Profetens ord “Febern hör till helvetets vidd…” syftar på dess häftiga lågor och spridning. Det påminner om hadîthen:

“Den häftiga hettan hör till helvetets vidd.”

Den kan ha två förklaringar:

1 – Det är ett exempel som hämtats från helvetet så att tjänarna kan lära känna det och dra lärdom av det. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har bestämt dess existens på grund av fordrade anledningar. På samma sätt har Allâh visat oss i detta liv barmhärtighet, glädje, lycka och sötma som är paradisets gåvor för att vi skall dra lärdom av dem och lära känna dem. Allâh har bestämt deras existens på grund av fordrade anledningar.

2 – Det är en jämförelse. Han jämförde den höga febern och dess lågor med helvetets utsträckning. Likaså jämförde han den höga värmen med det för att uppmärksamma människorna om eldens stränga straff och att denna häftiga värme påminner om dess utsträckning. Detta sker när man närmar sig den och känner av dess hetta.

Hans ord “… med vatten.” förstås på två sätt:

1 – Allt vatten. Denna åsikt är den korrekta.

2 – Vatten från Zamzam. Deras bevis är hadîthen hos al-Bukhârî som rapporterade från Abû Djumrah Nasr bin ´Imrân adh-Dhuba´î som sade:

“Jag brukade sitta med Ibn ´Abbâs i Makkah. En dag blev jag febersjuk. Då sade han: “Kyl ned dig med Zamzams vatten. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt: “Febern hör till helvetets vidd. Kyl därför ner den med vatten eller med Zamzams vatten.””2

Här tvivlar rapporteraren. Även om han skulle konstatera att det är Zamzams vatten, så berör det Makkah-borna eftersom det är fullt tillgängligt där. Andra människor får använda sig av sitt vatten.

De som sade att hadîthen är allmän har delade uppfattningar; skall man ge vatten i välgörenhet eller skall man använda sig av vattnet? Den mest korrekta åsikten är att man använder vattnet. Jag tror att det som fick dem andra att säga att man ger vatten i välgörenhet, är att de tycker att det är underligt att behandla feber med kallt vatten. De förstår inte poängen trots att hans ord har en fin poäng. Här är poängen att man belönar med det man får. På samma sätt som törstens låga släcks med kallt vatten, släcker Allâh feberns låga med det. Detta kommer man fram till genom hadîthens förståelse och antydning. Vad gäller dess innebörd, så kommer man fram till den genom praktik. I Ibn Mâdjahs “as-Sunan” rapporteras det från Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Febern hör till helvetets eld. Gör er av med den med kallt vatten.”3

1 al-Bukhârî (10/146) och Muslim (2209).

2 6/237.

3 3475.