Begreppet ”Djins-ul-´Amal” kommer förmodligen från Murdji’ah

Fråga: Stämmer det att begreppet ”handlingstypen”, Djins-ul-´Amal, är innoverat, att det inte har nämnts av Salaf, att det är oklart, att det kan betyda flera saker och att det är bättre att lämna det?

Svar: Vi känner inte till att våra och Salafs lärda talade på det viset. Jag känner inte till skillnaden mellan handlingstypen, Djins-ul-´Amal, och handlingen. Man säger ”handlingen” och inte ”handlingstypen”. Man säger ”handlingen”. Handlingen tillhör tron. Tron består av munnens tal, hjärtats troslära och lemmarnas handling. De sade inte ”lemmarnas handlingstyp”. Detta begrepp saknar grund. Det har förmodligen kommit från Murdji’ah.