Begravningsbönen för Negus var specifik

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Har det rapporterats att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad begravningsbön för frånvarande lik (صلاة الغائب) frånsett Negus?

Svar: Nej. Därför säger de att handlingen inte är föreskriven. Deras resonemang är att Negus (rahimahullâh) dog i ett land där ingen bad begravningsbön för honom. Hans fall var alltså specifikt – och Allâh vet bättre.