Begravningsbönen för en judekristen kvinna som bär på ett muslimskt barn

Fråga: Var skall en judekristen kvinna som var gift med en muslimsk man begravas om hon dog gravid?

Svar: Om en judekristen kvinna som är gift med en muslim bär på hans barn, är barnet muslimskt. Begravningsbönen skall bes för det barnet. Men var skall hon begravas? Med muslimerna eller med Ahl-udh-Dhimmah? Hon skall begravas ensam; varken med dessa eller med dessa. Men hur skall hon begravas? De lärda säger att hennes rygg skall vara vänd mot Qiblah eftersom fostrets ansikte är riktat mot moderns rygg. Det är fostret som har en helgd, inte hon.