Begravningsbönen för en gravdyrkare som yttrar trosbekännelsen innan döden

Fråga: Ber man begravningsbönen för en gravdyrkare som inte bad om hans sista ord är att det inte finns någon sann gud utom Allâh?

Svar: Om han säger det för att han ångrar sig för gravdyrkan bes det för honom. Men om han bara säga det som en vana… Gravdyrkarna säger ju att det inte finns någon sann gud utom Allâh. De har många böner. Dock undviker de inte avguderiet. De undviker inte det som motstrider trosbekännelsen. De uttalar trosbekännelsen och motstrider den med sina handlingar. Om han uttalar den utav vana och inte utav ånger, gagnas han inte av trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh.