Begravningsbönen för den gravida kvinnan

Om någon frågar ifall begravningsbönen skall bes för den havande kvinnan, så är svaret ja. Skall bönen avses för henne och fostret eller bara för henne där fostret kommer i andra hand? Svaret kan detaljeras:

Om fostret har fått en själ, så bes begravningsbönen både för henne och fostret eftersom det är en människa.

Om fostret inte har fått en själ, så bes begravningsbönen endast för henne.

Och om man tvivlar, avser man begravningsbönen för fostret om det besitter en själ och inte annars.