Begravningsbönen för den döde som skall skickas till hemlandet

Fråga: En muslim har dött. Hans kropp skall skickas till hemlandet vari han skall tvättas och inlindas och där skall även begravningsbönen hållas för honom. Får jag be begravningsbönen för honom på flygplatsen innan han har tvättats?

Svar: Nej. Det är ogiltigt att be begravningsbönen innan liket tvättas och inlindas. Det är först då begravningsbönen är giltig.