Begravningsbön över kvarlevor

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/479-480)

669 – Jag hörde min fader säga:

Det sägs att Abû Ayyûb bad begravningsbön över ett ben1, Abû ´Ubaydah över huvuden2 och Asmâ’ tvättade Ibn-uz-Zubayr3.”

670 – Jag sade:

Vad görs om den döde förlorar en kroppsdel, ett huvud, en hand, ett ben eller halva kroppen?”

Han svarade:

Kvarlevorna ska tvättas, lindas och bes för. Det är harmlöst.”

Han sade:

Abû Ayyûb bad begravningsbön över ett ben. Det sägs att när pesten härjade brukade Ibn ´Umar samla skelett och be begravningsbön över dem4.”

1Ibn Abî Shaybah (3/356).

2Ibn Abî Shaybah (3/356) och al-Bayhaqî (4/18).

3al-Bayhaqî (4/17).

4Ibn Abî Shaybah (3/356).