Begravningsbön över grav

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/476)

664 – Jag hörde min fader bli frågad om begravningsbön över grav. Han svarade:

Det är tillåtet.”

Jag frågade:

Hur länge då?”

Han svarade:

En månad.”

Jag frågade min fader:

Med imam?”

Han svarade:

Ja.”